[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1460 unique user posts.

File: 1707872609615.jpg–(16.96KB, 250x181, 1595938613363s.jpg)
No.44987  >>44993, >>45027
Precedentul >>13599
¨ No.44993  >>44994
1707891851814.jpg–(37.54KB, 750x428, neata.jpg)
>>44987
Fugit irreparabile tempus
¨ No.44994
1707892035541.jpg–(15.73KB, 422x123, fugit.jpg)
>>44993
In Memoriam
¨ No.44995
1707892177484.jpg–(391.45KB, 1296x882, politia.jpg)

¨ No.44996  >>44998
1707892522508.png–(474.02KB, 1200x900, chooz.png)

¨ No.44997
1707893925670.jpg–(877.93KB, 2000x2500, gta moldova.jpg)

¨ No.44998  >>44999, >>45026
>>44996
Da mai există marșrutci? Nu le-am văzut demult. Ceban le-o atminit?
¨ No.44999
>>44998
is putine de tot, da inca o mai ramas
¨ No.45004
Nagatoro ❤️
¨ No.45023
1708158726952.png–(1.29MB, 960x960, basil.png)

¨ No.45024
1708158760724.png–(42.19KB, 300x323, bat DDDDDDDD.png)

¨ No.45025
1708158860007.png–(889.02KB, 700x599, aVw5vyw_700b.png)

¨ No.45026
>>44998
Am renunțat la ele prin 2014.
¨ No.45027  >>45035
>>44987
Fut botu blea, nu ai putut să pui altă imagine de început
¨ No.45035
>>45027
Ne-o fost lene să caut alta.
¨ No.45039  >>45040
1708254990434.jpg–(4.18MB, 2932x1984, 1682596025674390.jpg)
Ce ar fi putut fi
¨ No.45040
1708255203133.jpg–(3.44MB, 2795x1632, 1682841691613906.jpg)
>>45039
Foarte interesant că la noi nu-s așa populare casele atașate ca în poza înrudită.
¨ No.45041
1708256469402.jpg–(1.70MB, 2880x2229, 1684594795703339.jpg)
Tiraspol, 1820, Color, Ulei pe Pânză
¨ No.45044  >>45056
1708266242825.jpg–(302.33KB, 1280x735, фото 308_edorig.jpg)
Arhitectura stalinista e superioara din orice punct de vedere.
¨ No.45049  >>45054, >>45067
1708292318638.jpg–(53.62KB, 302x701, IMG_20240218_233817_990.jpg)

¨ No.45054
1708323774083.png–(29.95KB, 382x169, C A T E G O R I C A.png)
>>45049
mi-ai adus aminte de asta
¨ No.45056  >>45060
1708324108868.jpg–(560.65KB, 1920x1437, 1496.jpg)
>>45044
da, arhitectura stalinistă îi top
¨ No.45060  >>45066
1708343717056.jpg–(366.06KB, 1280x1580, Fountain_Kutuzovsky_Prospekt_Moscow.jpg)
>>45056
Aia nu e arhitectură stalinistă, bou bălțat.
¨ No.45066
1708362896820.png–(12.33MB, 2224x3088, _Oreste Costa (1851-1901) Interior of the Pitti Pa)
>>45060
vai cetățene, da ce perceptiv ești
te rog, zi-mi mai mult despre arhitectura satalinistă
¨ No.45067
1708362941875.jpg–(43.97KB, 700x700, 1705266363023329.jpg)
>>45049
Poza e de fapt de la Cruciada din Nicopole.
¨ No.45069
1708363808291.jpg–(376.23KB, 1080x819, Screenshot_2024-02-19-19-29-44-83_50ef9f5a0f3fc24b)

¨ No.45070
1708366089212.png–(402.59KB, 654x859, happy romanca.png)

¨ No.45122
1708564244386.png–(33.12KB, 200x246, 3211ew.png)

¨ No.45123  >>45130
1708564396728.png–(613.35KB, 640x360, Untitled (1).png)
Chiar cred că se poate face așa ceva.
¨ No.45130  >>45131, >>45254
>>45123
Numai ce ai postat fotografie a orașului Briceni
¨ No.45131
>>45130
Dondușeni, te rog
¨ No.45254
>>45130
Serios? Scuze, Nu am știut. Mulțumesc că mi-ai spus.
¨ No.45357
1709774661013.jpg–(88.65KB, 680x671, poza-3-4.jpg)

¨ No.45358
1709774729725.jpg–(117.70KB, 720x720, Uite oăi.jpg)

¨ No.45369
1709875261165.jpg–(481.92KB, 1080x712, Screenshot_20240308_071854.jpg)

¨ No.45372  >>45373
1709888550893.jpg–(45.78KB, 505x658, photo_2024-03-08_11-02-10.jpg)

¨ No.45373  >>45390
>>45372
Mie mi-e adresată imaginea?
¨ No.45390
>>45373
Ai făcut tu sex în parc în Odessa?
¨ No.45697
1711715892898.png–(245.09KB, 1759x1176, RDT_20240329_1436415089672723643550440.jpg)
Evrika!
¨ No.45798
1712890150521.jpg–(30.00KB, 800x533, image-2024-01-10-26811936-41-volodimir-zelenski.jp)

¨ No.45799  >>45800, >>45802, >>45803
1712890193646.jpg–(103.16KB, 768x815, rusia.jpg)

¨ No.45800
>>45799
+400.000 de morți
¨ No.45802
>>45799
ma inchin
¨ No.45803
1712954971022.jpg–(10.39KB, 130x389, images.jpeg)

Delete Post