[Catalog]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1536 unique user posts.

File: 1712423633661.jpg–(213.79KB, 960x1280, IMG_20240406_201257_349.jpg)
No.45752  [Reply]

7 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47367
1718508668483.png–(4.60MB, 2714x1920, 171218011905.png)

¨ No.47368
1718508728464.png–(4.60MB, 2714x1920, 171218011905.png)

¨ No.47369
1718508999462.jpg–(167.41KB, 1200x847, EZZjJucXYAAMzgd.jpg.jpg)


File: 1704619831938.jpg–(183.71KB, 1080x711, 4578343110972.jpg)
No.44422  [Reply]  >>44575

30 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47358
1718483664402.mp4–(7.77MB, 576x1016, 0:00, yuou.mp4)
¨ No.47360  >>47361
1718483841523.webm–(11.17MB, 1280x720, 0:00, лще.webm)

¨ No.47361
>>47360
mda scary facts: cainele te manca dupa ce esti mort 1 sapt pisica ti manca fatza dupa 24 de ore{citation needed}

File: 1718303262690.jpg–(3.59KB, 192x144, 2Q==(1).jpg)
No.47293  [Reply]
Reactia mea onesta
32 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47354
>>47353
:))))))))))))))))) mor
¨ No.47356  >>47359
1718483594108.mp4–(1.12MB, 640x640, 0:00, yghuk.mp4)

¨ No.47359
1718483758428.png–(658.78KB, 1208x906, shit.png)
>>47356
îhîhîhî susvotat

File: 1564645943236.jpg–(16.81KB, 300x300, lain.jpeg)
No.680  [Reply]  >>7493, >>7494, >>11482

1262 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47024
>>47022
>adresa de mail
¨ No.47262
¨ No.47355
The 10 Most Infuriating Repair A Window-Related FAILS Of All Time Could've
Been Prevented repairing

File: 1718317647883.mp4–(6.98MB, 480x848, 0:00, baba.mp4)
No.47327  [Reply]  >>47332
Cum aș putea cumpăra niște țigani? Ei ar cerși/fura pentru mine. Venit pasiv.
¨ No.47331
te rezolv eu pa anglea +4404857465892
¨ No.47332
>>47327
Da și-o bagă baba nu-i de glumă
¨ No.47335
1718349934809.jpg–(4.25KB, 282x179, images.jpeg)
țigara-i 50 de bani bucata

File: 1718213907028.jpg–(23.96KB, 200x157, 1717790709703.jpg)
No.47260  [Reply]
Reactia mea onesta
4 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47291  >>47295
>>47290
>>47290
>>47290
Nu este potrivit să folosești limbaj vulgar sau insulte. Te rog să folosești un limbaj adecvat și respectuos.
¨ No.47295
>>47291 menit pentru >>47289
¨ No.47326
>>47288
baga o felie cu pateu

File: 1716556188403.jpg–(40.13KB, 1024x379, 1716549354557616m.jpg)
No.46611  [Reply]
24 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47230  >>47320
1718063142166.jpg–(88.21KB, 976x1142, 3fe231e652bbf46a2f098dd2c02b2b01.jpg)

¨ No.47320  >>47325
>>47230
de ce are un lingau acolo?
¨ No.47325
>>47320
>>47320
nush, oare dc ?

File: 1648140909948.mp4–(4.31MB, 540x960, 0:00, ssstiktok_1648140817.mp4)
No.29847  [Reply]  >>29852, >>29854, >>31681, >>32474

584 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47172
AI HYPE - Explained by Computer Scientist || El Podcast EP48–(YouTube)

¨ No.47292
CUM SA II OFERI UN MASAJ P3NISULUI–(YouTube)

¨ No.47319
1718308331595.mp4–(2.92MB, 576x1024, 0:00, Download(3).mp4)


File: 1717968785073.png–(91.77KB, 815x410, IMG_0048.png)
No.47184  [Reply]  >>47188
Romania intr-o singura poza
8 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47237
>>47200
>>ptr

mai scoateti mana din pizda si desfati degetele
¨ No.47286
1718284174386.mp4–(4.50MB, 576x1024, 0:00, -6976441263135240301.mp4)
rromânia intr-un singur video
¨ No.47287
1718287227477.mp4–(1.89MB, 576x736, 0:00, Meanwhile, în Tomis 3 lucrurile stau altfel... #a)
un saraceanist corect, care esti ma?

File: 1707874672684.jpg–(338.24KB, 1200x899, scuar1.jpg)
No.44988  [Reply]
Postați orice (în afară de CP)
Firul precedent >>18371
91 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.47281  >>47282
1718228668944.png–(67.59KB, 259x268, Screenshot from 2024-06-13 00-43-56.png)
¨ No.47282
1718229469629.jpg–(55.40KB, 564x583, ardealul.jpg)
¨ No.47283

Delete Post  
Previous[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]