[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1424 unique user posts.

File: 1708535791615.jpg–(177.10KB, 629x603, Untitled.jpg)
No.45110  >>45114, >>45168
spuneți-mi cât îi de greu pentru un diasporafag care a crescut în străinătate să se reintegreze în societatea moldovenească
¨ No.45111
1708538924699.jpg–(35.23KB, 292x292, Zn2maYGOckR7J2GgUpMFGxALmzSEIn740WJ25bqPQA7WorDKJ1)
>societatea moldovenească
nu exista asa ceva
¨ No.45113
îmbracă adiddas anu-nprejur înjură babele și bea bere cu pațanii din dvor
¨ No.45114  >>45145
>>45110
Nu știu ce înseamnă să fii integrat în societatea moldovenească.
¨ No.45145  >>45150
>>45114
fiindcă ești incel
¨ No.45150  >>45153
>>45145
Indică sursa.
¨ No.45153  >>45154
>>45150
stiri.md
¨ No.45154
1708634374348.jpg–(12.07KB, 480x480, respectele mele.jpg)
¨ No.45168  >>45173
>>45110
Nu știu,dar cred în un an sau 2 te integrezi.
Apropo în ce țară trăiești? Italia?
¨ No.45173  >>45175
>>45168
mai la nord
¨ No.45175
1708747779001.jpg–(6.74KB, 262x193, descărcare.jpeg)
>>45173
Elveția?

Delete Post