[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1547 unique user posts.

File: 1704646349975.jpg–(33.63KB, 987x988, Ronin Terente.jpg)
No.44440
Salutare celor care, în loc să umble cu hăitul, umblă cu hateul.
¨ No.44441
Как зовут этот сгусток секса?
¨ No.44442  >>44443
Și mutră)) De parcă ai parte de un sasati )))
¨ No.44443  >>44444
>>44442
sasati ne meșki taskati
¨ No.44444
>>44443
AMTAP.
¨ No.44452
Serj explică ultimul cuvânt.
¨ No.44477
Nagatoro ❤️

Delete Post