[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1547 unique user posts.

File: 1704464518059.mp4–(8.86MB, 576x1024, 0:00, ssstik.io_1704464493745.mp4)
No.44374  >>44394

¨ No.44375  >>44391
1704467030422.png–(328.40KB, 2901x1851, Screenshot 2024-01-05 170148.png)
¨ No.44377
Nagatoro ❤️
¨ No.44390  >>44392
>literalmente comandant de detasament rusesc
>vorbeste fara rusisme limba romana
De ce nu si voi?
¨ No.44391
>>44375
>majoritatea-s femei
¨ No.44392  >>44399
>>44390
Rușii moldoveni în genere vorbesc româna mai corect, că o învață din manuale.
¨ No.44394  >>44400
>>44374
Cine sunt acești domni? Și ce este Comandamentul Nistru în numele lui "Dimitrie Cantemir"?
¨ No.44399  >>44401
>>44392
rușii moldoveni și sug pula mai bine
¨ No.44400
>>44394
mercenari ruși în războiul ruso-ucrainean
¨ No.44401
>>44399
De unde știi? Eśti homo?

Delete Post