[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1547 unique user posts.

File: 1704373281192.jpg–(74.54KB, 941x653, 1704352194523411.jpg)
No.44361  >>44363
Interesant cum țările vestice produc statistici despre orice, despre ce fructe se consumă, despre cine se spală pe dinți și de câte ori pe zi, despre cine face sex și cine nu.
În bîdlosferă poți cel mult afla cât e ceasul.
¨ No.44363
>>44361
Viețuim în Keinedatenland.
¨ No.44378
Nagatoro ❤️

Delete Post