[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1355 unique user posts.

File: 1702982254760.jpg–(45.74KB, 1024x991, received_2156623437814939.jpeg)
No.44120
Unde gasesc muiere rasista?
¨ No.44121
1702987125567.jpg–(101.67KB, 640x628, 1699379942311925.jpg)
daca esti vrednic te gaseste ea pe tine
¨ No.44122  >>44123, >>44124
Femeia adoptă ideologiile bărbatului, ai fi știut asta să fi făcut sex măcar o dată.
¨ No.44123
>>44122
Asta. De asta 99,999% din femei sant liberale, ca Ciadul de le fute e liberal. Virgofascistii fut palmele visand la fete naziste pe interneti.
¨ No.44124
>>44122
/fir
¨ No.44146
Nagatoro ❤️

Delete Post