[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1355 unique user posts.

File: 1702854024850.jpg–(445.73KB, 1200x1200, 30411.jpeg)
No.44100
Unirea s-a anulat.
¨ No.44107  >>44109
Nu înțeleg ce aveți cu românii. Românii ne ajută mult. Chiar și la piața centrală ajută prezicând viitorul în palmă, sau la hotelul Cosmos ne ajută să procurăm parfum și iPhone original cu doar 1000 de lei
¨ No.44109
>>44107
>original cu doar 1000 de lei
Da fratika, nu-i Kitai, 100% made in Bucuresti
¨ No.44144
Nagatoro ❤️

Delete Post