[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1547 unique user posts.

File: 1694291594748.png–(579.15KB, 1000x1209, 1692820193737271.png)
No.42734
Asa arat eu in vata reala
¨ No.42735
Nagatoro ❤️
¨ No.42736  >>42737
hai să te fut
¨ No.42737  >>42738
>>42736
nu multumesc
¨ No.42738
>>42737
Hai, mânuță, hai 5 dejti
Că la chizdă nu-i nădejde
¨ No.43283
1698778546674.png–(395.39KB, 560x373, image.png)
mincinosul roade osul
¨ No.44004
nagatoro❤️
¨ No.44005
1702068844934.jpg–(64.56KB, 440x586, file.jpg)
Așa arată, în viața reală, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Delete Post