[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1449 unique user posts.

File: 1686732872479.jpg–(87.57KB, 606x1024, 1686709127159673m.jpg)
No.40979
Îi gata.
¨ No.40980
1686733744877.png–(376.97KB, 2550x1650, a6d.png)
>sursa: un site pisat pe el de crypto
¨ No.40981  >>43472
Am să bumpuiesc asta peste juma de an, după ce nimic nu se va întâmpla.
¨ No.43472  >>43474
Bump

t. >>40981
¨ No.43474
>>43472
Încă n-a trecut jumătate de an.
¨ No.45376
Gata îi gata?
¨ No.45418  >>45419
¨ No.45419  >>45428
>>45418
>părerea voastră
când faci profeții ai șanse mari să te faci de căcat
¨ No.45428
>>45419
Și când ai fost de fală?
¨ No.45482
1710343555612.jpg–(42.44KB, 640x614, bca8b0295af18ebc18b577966059ec3eb5d21171ede9855de6)


Delete Post