[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1400 unique user posts.

File: 1699548507580.jpg–(39.01KB, 738x460, 1699530802426961.jpg)
No.43454
E simplu. Mă duc sclav la un job timp de 5 zile pe săptămână până când devin prea bătrân să-mi execut atribuțiile eficient.

După plec acasă și aștept să mor
¨ No.43455  >>43457
SAU
Stai acasă.
¨ No.43456
Așa și?
¨ No.43457  >>43458, >>43459
>>43455
Și bani pentru mâncare și facturi de unde să le iau?
¨ No.43458  >>43461
>>43457
Ajutor social.
A, stai, tu nu vrei doar mancare cat sa traiesti, tu vrei mancare buna, vrei bautura, dulciuri, interneti, haine noi.
Vrei si cu pula in cur si cu sufletu in rai.
¨ No.43459
>>43457
te platesc eu sami sugi pula
¨ No.43461  >>43462
>>43458
Nu toti suntem tigani ca tine sa primim ajutor social
¨ No.43462
>>43461
Atunci ia suge pula sloboz pieleo
¨ No.43463  >>43464
Vezi ca wagner cauta membrii noi.
¨ No.43464
>>43463
Membri.
¨ No.43465
1699616133111.jpg–(242.24KB, 1080x648, Screenshot_2023-11-10-13-35-09-06_50ef9f5a0f3fc24b)


Delete Post