[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1392 unique user posts.

File: 1697624944077.jpg–(35.53KB, 510x570, IMG_20231018_132820_304.jpg)
No.43118  >>43125, >>43126, >>43149, >>43154
Bună ziuă mă numesc CATIUȘA IVANOV și sunt ROMÂNCĂ și lucrez la recorder.RO
¨ No.43125
>>43118
Să mă fut în tine și-n firul tău.
¨ No.43126
>>43118
100% eurouninoista votanta de USR
¨ No.43149
>>43118
no, si ce vrei? premiu pentru bagare in seama?
a da, am uitat
arata tatele sau mars acasa
¨ No.43154
>>43118
Trebuie să te întorci pe r/românia.
¨ No.43292
1698866459350.jpg–(19.78KB, 640x480, 1597455879080.jpg)
servus domnisoara

Delete Post