[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1374 unique user posts.

File: 1691007092674.jpg–(83.99KB, 640x640, 208475564_761092201238935_4827721804084923840_n.jp)
No.42246  >>42254
Mi-a intrat zoomerșa asta în cap și trăiește acolo fără să plătească chirie. Cum fac s-o uit? Eu ce blea m-am îndrăgostit?
¨ No.42252  >>42253
Ea știe de existența ta?
¨ No.42253
>>42252
Nu știu, nu cred.
¨ No.42254  >>42256
>>42246
>Eu ce blea m-am îndrăgostit?
Nagatoro ❤️
¨ No.42256  >>42260
>>42254
Ce-ai vrut să spui cu asta?
¨ No.42260
>>42256
Aparent, acesta este fie m cu "2ch", fie nu s-a îndrăgostit ironic de un personaj din anime "Nagotaro-san nu mă bate joc"

Delete Post