[Catalog]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1371 unique user posts.

File: 1689176941428.jpg–(4.21MB, 3840x3840, IMG_20230330_133509.jpg)
No.41876
Cine a furat asfaltul din fata garii constantei?
¨ No.41877
Se lucrează la termoficare
¨ No.42026
Evreul meu in Moloch, de 3 ani de zile Constanta e echivalentu la Bagdad de cand cu lucrarile. Plan mai handicapat nu am mai vazut
¨ No.42042  >>42052
1690070604210.jpg–(3.58MB, 3840x3840, IMG_20230522_111509.jpg)

¨ No.42052  >>42056
1690135214839.png–(1.39MB, 1290x2796, IMG_R_0001.png)
>>42042
eu cred ca costica si rodica se iubesc dar nu stiu cum s-o zica...
¨ No.42056  >>42059
>>42052
Cine?
¨ No.42059  >>42064
>>42056
Eu. Eu sînt sifonu blocului.
¨ No.42064  >>42065
>>42059
Iar tu cine esti?
¨ No.42065
>>42064
Sifonu blocului.
¨ No.42068  >>42070
1690296633779.jpg–(5.50MB, 3840x3840, IMG_20230522_112604.jpg)

¨ No.42070  >>42157
1690297413395.gif–(232.07KB, 220x279, rd_btc-mad.gif)
>>42068
CEBAN SSUKA!
¨ No.42072
Il imprumuta ucrainenii sa-si reconstruiasca casele.
¨ No.42129
1690563911926.jpg–(2.94MB, 3840x3840, IMG_20230523_134738.jpg)

¨ No.42157  >>42168
>>42070
Ce inseamna asta?
¨ No.42168  >>42170
>>42157
acel cetatean este revoltat de actiunile primariei municipiului Chisinau si isi indreapta ura spre primarul orasului Ion Ceban ca orice Chisinauean care se respecta
¨ No.42170  >>42187
>>42168
>isi indreapta ura spre primarul orasului Ion Ceban ca orice Chisinauean care se respecta
Corect. Dar, e „chișinăuian”.
¨ No.42187
>>42170
Sa ma ierte dumnezeu, n-am folosit cuvantu ista din liceu
¨ No.42244
1691006770544.jpg–(2.70MB, 3840x3840, IMG_20230625_191205.jpg)
Oferta buna?

Delete Post