[Catalog]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1374 unique user posts.

File: 1699983181082.jpg–(224.64KB, 1080x993, Screenshot_20231114-193206_Chrome.jpg)
No.43530  [Reply]
Na-ți partidu naționalist-cuckservator fra.
¨ No.43532
Nagatoro ❤️

File: 1699975032604.jpg–(513.69KB, 1080x1823, 1579033582934.jpg)
No.43524  [Reply]  >>43525

¨ No.43525
>>43524
Sper să faci infarct.
¨ No.43526
Sper să fii sănătos și să trăiești pân în adânci bătrâneți <3
¨ No.43531
Nagatoro ❤️

File: 1699960579876.jpg–(563.33KB, 1080x1715, 1907232094673.jpg)
No.43521  [Reply]  >>43522

¨ No.43522
1699960680330.jpg–(830.91KB, 1080x1995, 1853455308721.jpg)
¨ No.43527  >>43528
Nagatoro ❤️
¨ No.43528
>>43527
Întemeiat

File: 1699839963420.jpg–(25.77KB, 410x696, 9f52803413d54f6d4f58b5a4e5364327.jpg)
No.43492  [Reply]  >>43494, >>43496
recomand cartea asta, e geniala
8 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43502  >>43503
>>43500
Și dacă îmi cumpăr dildăul cela de balaur dac de pe wishlist ȘI o carte(dar nu a ta)?
¨ No.43503  >>43504
>>43502
> ȘI o carte(dar nu a ta)?
esti dalbaiob, autorul ii roman
¨ No.43504
>>43503
Deocamdată tu ești prostul firului.

File: 1699656041047.jpg–(545.52KB, 1080x1751, 1209843298774.jpg)
No.43469  [Reply]

1 post omitted. Click Reply to view.
¨ No.43478  >>43481
adica stai adica, rusia nu recunoste transnistria???? adica propua lor inventie??? ha ce tar, si aia de acolo sunt rupti dupa rusi si nici macar nu- s recunoscuti de ei
¨ No.43481  >>43482
>>43478
Ești prost.
¨ No.43482
>>43481
Спасибо

File: 1686732872479.jpg–(87.57KB, 606x1024, 1686709127159673m.jpg)
No.40979  [Reply]
Îi gata.
1 post omitted. Click Reply to view.
¨ No.40981  >>43472
Am să bumpuiesc asta peste juma de an, după ce nimic nu se va întâmpla.
¨ No.43472  >>43474
Bump

t. >>40981
¨ No.43474
>>43472
Încă n-a trecut jumătate de an.

File: 1699664348127.jpg–(64.41KB, 680x680, 5h6vsoaxtczb1.jpg)
No.43470  [Reply]  >>43473
wat
n-are cum sa fie adevarat, asa?
¨ No.43473
>>43470
Ești prost.

File: 1699630365160.jpg–(3.56MB, 4000x3000, IMG_20231110_173056.jpg)
No.43467  [Reply]
Din cauza la pidarii istea cresc preturile la apartamente
¨ No.43468
>el nu s-a născut într-o familie bogată

File: 1699548507580.jpg–(39.01KB, 738x460, 1699530802426961.jpg)
No.43454  [Reply]
E simplu. Mă duc sclav la un job timp de 5 zile pe săptămână până când devin prea bătrân să-mi execut atribuțiile eficient.

După plec acasă și aștept să mor
7 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43463  >>43464
Vezi ca wagner cauta membrii noi.
¨ No.43464
>>43463
Membri.
¨ No.43465
1699616133111.jpg–(242.24KB, 1080x648, Screenshot_2023-11-10-13-35-09-06_50ef9f5a0f3fc24b)


File: 1699208767792.mp4–(4.82MB, 720x1280, 0:00, videoplayback8.mp4)
No.43340  [Reply]  >>43342, >>43381
asta ii average moldovanca

posteaza average romanca
22 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43424
1699361996430.mp4–(15.43MB, 576x576, 0:00, Aaaaa1.m4v)
>>43423
...aceeasi cu aceasta faptura? Diferenta de vreo 2-3-4 ani cam asa, poza e prima facuta. E aceeasi sau nu?
¨ No.43428
>>43408
Ai spus >la dracu' cu mama ta(conform Google traducere)
¨ No.43453
Andreea Bostănică Tik Tok ❤️ @Andreea Bostănică ,Alba ,Alba ciorile sunt negre!–(YouTube)
>>43390
Aparent umblă/umbla și cu un TikToker, și mai downgrade.

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]