[Catalog]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1462 unique user posts.

File: 1701715159233.mp4–(14.34MB, 480x854, 0:00, VID_20231204_203723_600.mp4)
No.43939  [Reply]  >>43941, >>43942

3 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43944  >>43945, >>43949
>>43942
Etnonimele nu se scriu cu majusculă în limba română.
¨ No.43945
>>43944
noi vorbim limba romgleza
¨ No.43949
1701724458082.mp4–(10.54MB, 576x1024, 0:00, Download (15).mp4)

File: 1701720457995.jpg–(918.42KB, 1500x1000, 190A7283.jpg)
No.43943  [Reply]
FRA
UITA-TE LA IPOCHIMENU ISTA
UITA-TE LA CRESTETU CAPULUI SAU
¨ No.43947
Nagatoro ❤️
¨ No.43948
1701723984814.jpg–(128.96KB, 1024x765, 2952161018.jpg)
NEMAIPOMENIT

File: 1701589427817.mp4–(6.36MB, 576x1024, 0:00, Snaptik.app_7307818939730513157.mp4)
No.43927  [Reply]

¨ No.43928
1701589482338.jpg–(286.87KB, 1080x931, 1648644469652.jpg)

¨ No.43929
Nagatoro ❤️
¨ No.43930
Liderul Partidului Terentiunilor din Republica Ronindova, Ronin Terente, artistul care a susținut deschis invazia Terentusiei în Roninina, a rămas fără cetățenia Republicii Ronindova.

File: 1701375577828.mp4–(3.38MB, 576x1024, 0:00, Snaptik.app_7307292479647206661.mp4)
No.43860  [Reply]  >>43861

7 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43924  >>43925
1701558859301.jpg–(324.19KB, 1076x1005, Ss.jpg)
Pe ce se duc banii de la mUE
¨ No.43925  >>43926
>>43924
Pe ce se duc banii de la Ronin Terente.
¨ No.43926
>>43925
Ronin Terente nu ar da bani la mUE

Embed: mic-ul psih - terentezaur (bucătaru' music production) clip oficial–(YouTube)
No.43905  [Reply]

4 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43914  >>43920
>>43913
mă piș din șezut. probleme?
¨ No.43917
Nagatoro ❤️
¨ No.43920
>>43914
nu duduie, nici o problema

File: 1701447487183.jpg–(69.48KB, 1080x560, 1703459763567.jpg)
No.43895  [Reply]  >>43897

¨ No.43897  >>43901
>>43895
Mesaj de la Ronin Terente
¨ No.43901
>>43897
Pentru Ronin Terente.

File: 1701409449185.png–(224.13KB, 590x759, 1701404596364741.png)
No.43869  [Reply]

4 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43896  >>43900
1701448501726.mp4–(9.86MB, 576x1024, 0:00, ssstik.io_1701448469704.mp4)
¨ No.43898
1701451571469.jpg–(29.29KB, 375x287, 1701447492027718.jpg)
¨ No.43900
1701455549927.mp4–(933.65KB, 396x720, 0:00, aOxW16v_460sv.mp4)

File: 1701427195784.jpg–(744.00KB, 1080x1623, 1975346019333.jpg)
No.43881  [Reply]  >>43882

3 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43889  >>43892
unirea este firească
¨ No.43892
>>43889
Terentirea este ronineasсă.
¨ No.43893
La multi ani tuturor românilor, mai puțin liceeanului agricol.

File: 1701423706451.mp4–(3.15MB, 576x1024, 0:00, Snaptik.app_7307314795940711713.mp4)
No.43876  [Reply]  >>43878

¨ No.43878
>>43876
La mulți ani, România! La mulți ani, Ronin Terente!
¨ No.43890
la mulți ani România! la mulți ani Roninia!
¨ No.43891

File: 1701434896285.webp–(13.22KB, 500x333, index.webp)
No.43886  [Reply]
Dios mio...
¨ No.43887
aista e feciorul lui soloviov?
¨ No.43888
Ronin Terente ❤️

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]