[Catalog]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1374 unique user posts.

File: 1695598900859.jpg–(6.99MB, 3509x2480, SEE-Eneolithic-cultures-Cucuteni.jpg)
No.42859  [Reply]
moldovenii is cea mai veche rasa pe pamint
¨ No.42860  >>43110
Ce căcat de fir. Ești prost.
¨ No.42868
Așa e, brat. Și cei mai aboriginari, ne ținem de pământ și tradiții, n-am evoluat deloc în toate aceste mii de ani.
¨ No.43110
>>42860
Sugi pula.

File: 1697541938789.jpg–(529.02KB, 1080x1570, 8895437764318.jpg)
No.43107  [Reply]  >>43108

¨ No.43108
>>43107
Credeam că urgentarea nu este legală.

File: 1697526081485.jpg–(192.24KB, 1080x541, IMG_533009_889023456.jpg)
No.43102  [Reply]


File: 1697438934737.webm–(3.38MB, 720x720, 0:00, swahili classes in russia.webm)
No.43095  [Reply]  >>43099

¨ No.43098
1697446802014.jpg–(62.59KB, 600x600, real.jpg)
asta va e viitorul, gena slava va fi eradicata definitv
¨ No.43099  >>43101
>>43095
mmm BBC
¨ No.43101
>>43099
britișbrodcastingcompaniii

File: 1697439953212.jpg–(622.75KB, 1080x1815, IMG_997356_8820055.jpg)
No.43096  [Reply]

¨ No.43097
1697439990526.jpg–(616.61KB, 1080x1777, IMG_997356_8820056.jpg)
¨ No.43100
Ești prost.

File: 1697209102832.jpg–(615.67KB, 935x1527, 45230977320023.jpg)
No.43063  [Reply]  >>43066

1 post omitted. Click Reply to view.
¨ No.43066
>>43063
noi le zicem simplu cipani
¨ No.43072  >>43073
1697296711155.jpg–(446.18KB, 1080x1485, IMG_20231014_181737.jpg)

¨ No.43073
>>43072
Asta știm, asta facem.

File: 1696275855917.jpg–(519.76KB, 1400x840, idea_essay-cole_thomas_the_course_of_empire_destru)
No.42938  [Reply]  >>42939, >>42940
Deseori întâlnesc pe net texte cum vă Vestul e în declin, iar locul lui va fi luat de China/Rusia/BRICS/Global South etc. Eu nu văd legătura. Când a căzut Imperiul Roman, cine i-a luat locul? Sau când a căzut Imperiul Han? Sau când a fost colapsul epocii de bronz? Nu văd China sau Rusia să fie niște poli civilizaționali și o alternativă viabilă Pax Americana, sunt doar niște periferii ale SUA care îi aprovizionează cu materie primă și forță de muncă, ca și tot restul globului, de altfel. Eu văd că atunci când cad SUA e „s-a stins făclia lumii” 2.0, ne așteaptă un nou ev mediu timpuriu, un mileniu de întuneric, că ne vom dezvăța ca specie să producem penicilina și mase plastice, după care, poate, vor urma noi renașteri și redescoperirea tehnologiilor civilizațiilor anterioare avansate.
10 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.43062  >>43064
>>43060
Atât de deschis ești cu maică-ta?
¨ No.43064  >>43069
>>43062
Țăran prost de saracean (pleonasm, scuze) care nu știe altceva în afară de dume cu mamă
Atingi iarba cum atingi și pizda, adică doar în poze
¨ No.43069
>>43064
Aici nu ești pe Reddit.

File: 1697143840365.jpg–(100.11KB, 700x1050, mastkuh1 fat german lady.jpg)
No.43050  [Reply]  >>43055
De ce-mi plac grasele?
Nu-s tigan nici negroteu.
¨ No.43055
>>43050
ba da, esti si nici nu stii asta
¨ No.43068
1697260617863.mp4–(3.45MB, 460x646, 0:00, aPg0XQV_460sv.mp4)


File: 1697121765019.jpg–(576.57KB, 1080x1967, Screenshot_20230804_232541.jpg)
No.43046  [Reply]  >>43047

¨ No.43047  >>43048
>>43046
N-am ce face cu informația asta.
¨ No.43048  >>43049
>>43047
>a citit
¨ No.43049
>>43048
Citesc foarte repede.

File: 1697108022064.mp4–(1.85MB, 480x270, 0:00, ukraine at the end of the rope.mp4)
No.43037  [Reply]  >>43042, >>43043

¨ No.43042
1697117050958.png–(329.85KB, 841x791, 1697110124847284.png)
¨ No.43043
>>43037
O uau. Asta inseamna ca in sfarsit rusia se va opri din gesturi de bunavointa?

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]