[Catalog]

Name
E-mail
Subject
Message
File
Embed   (paste a YouTube URL)
Password   (for post and file deletion)
 • Reguli:
  1. Nu postați CP
  2. Respectați cultura boardurilor. Contribuiți la discuții serioase.
   Shitpostuiți meta-post-iironic cu măsură, c-ap luați po ebalu cu banhammeru.
 • Supported file types are JPG, PNG, GIF, WEBP, MP4 and WEBM.
 • Maximum file size allowed is 20 MB.
 • Images greater than 250x250 will be thumbnailed.
 • Currently 1508 unique user posts.

File: 1708280103923.jpg–(113.14KB, 1080x756, prostitutes-per-10-000-people-in-each-european-cou)
No.45047  [Reply]
O NU NU NU NU
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
¨ No.45048
?
¨ No.45051
nagatoro ❤️

File: 1707842003209.webm–(3.96MB, 608x1080, 0:00, 1707745834161024.webm)
No.44983  [Reply]  >>44989

3 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.45003
Nagatoro ❤️
¨ No.45017  >>45018
>>44992
>strapon

mă-ta-i pidar
¨ No.45018
>>45017
Pavel Strapon.

File: 1706651518142.jpg–(168.60KB, 2048x833, DiVWasgXcAEHDaz.jpeg)
No.44782  [Reply]  >>44784
Fiica lui putin s-a măritat cu un olandez, deoarece bărbații ruși erau ocupați, jucau dota
16 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.45014
1708013865281.jpg–(279.88KB, 828x550, 1654586878533.jpg)
>>45013
Brânzaru BIZUIT.
¨ No.45015  >>45016
¨ No.45016
1708019725369.jpg–(57.23KB, 600x829, laughing_elf_man.jpg)
>>45015
Stăteau ăștia așa în celulă cu ochii umflați de securist și inventau povești despre cum a mâncat prepuțuri să își mai aline tristețea.

File: 1707657064797.png–(891.50KB, 745x1024, 17076530496100.png)
No.44964  [Reply]
Au luat asta de la tine...
10 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.45002
Nagatoro ❤️
¨ No.45010  >>45011
>>44985
lacrimi de român
¨ No.45011
>>45010
blea bratan))))

File: 1707818495659.mp4–(8.18MB, 576x1024, 0:00, Snaptik.app_7334278639095155973.mp4)
No.44981  [Reply]

¨ No.45008
Nagatoro ❤️

File: 1707779041661.jpg–(62.48KB, 571x718, twh41rn.jpg)
No.44980  [Reply]  >>44982
Ce incearca sa demonstreze acest moldovean?
¨ No.44982
think u da shit?–(YouTube)
¨ No.45006
Căcatoro ❤️

File: 1707868292608.png–(304.99KB, 634x480, vlcsnap-2024-02-14-00h30m46s859.png)
No.44984  [Reply]
salam
¨ No.44991
wa alleihi as-salam wa rahmatu-llAhi wa barakatu
¨ No.45005
Nagatoro ❤️

File: 1700902193183.mp4–(4.59MB, 576x1024, 0:00, Snaptik.app_7284587958814952737.mp4)
No.43750  [Reply]  >>44986

¨ No.43752
Da, fra’, sunt sigur că dacă nu era PSD&PNL, nu mai exista problema asta…
¨ No.43761
Nagatoro ❤️
¨ No.44986
>>43750
Deveniți vegetarieni.

File: 1707468366464.jpg–(216.20KB, 800x800, Tao.jpg)
No.44944  [Reply]  >>44945, >>44954
I AM AMERICAN LOVE WONDERFUL COUNTRY AND PEOPLE THANK ALL OF YOU.
WISHING YOU WONDERFUL LIFE AND GREAT JOY.
7 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.44956  >>44962
God bless America
¨ No.44962
>>44956
God Curse America (USA)
¨ No.44963
Nagatoro ❤️

File: 1704619831938.jpg–(183.71KB, 1080x711, 4578343110972.jpg)
No.44422  [Reply]  >>44575

25 posts omitted. Click Reply to view.
¨ No.44919
1707251207854.mp4–(1.73MB, 464x848, 0:00, IMG_2644.MP4)

¨ No.44922  >>44942
1707299831326.mp4–(1.30MB, 540x720, 0:00, Mâ-ță.mp4)
380M vizualizări pe TT.
¨ No.44942

Delete Post  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]